Wytyczne dotyczące obrazów profilowych i obrazów playlist

Możesz personalizować Spotify, tworząc własne okładki i opisy playlist oraz wstawiając własne zdjęcie profilowe.

Spotify nie jest jednak miejscem do promowania uprzedzeń, nienawiści, nadużyć czy podejmowania jakichkolwiek innych niezgodnych z prawem działań. Dlatego prosimy zapoznać się wcześniej z Wytycznymi dotyczącymi obrazów profilowych i obrazów playlist, aby dowiedzieć, się na jakie obrazy czy opisy nie wyrażamy zgody.

Prawa własności intelektualnej i prywatność 

Nie można przesyłać żadnych obrazów, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa osobiste do obrazów, co wyjaśniono szczegółowo poniżej:

  • Prawa autorskie - W większości krajów prawa autorskie chronią oryginalne utwory i dzieła twórców (książki, utwory muzyczne, dzieła sztuki itd). Prawa autorskie z zasady nie chronią pomysłów ani faktów, ale w niektórych przypadkach chronią oryginalne słowa czy obrazy wykorzystane do wyrażenia konkretnych pomysłów. Więcej informacji na temat praw autorskich w poszczególnych krajach można znaleźć w globalnym katalogu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
  • Znak towarowy - Znak towarowy to słowo, slogan, symbol lub projekt (logo, nazwa marki/firmy), które wyróżniają produkty/usługi jednej jednostki na tle produktów/usług innej jednostki. Przepisy dotyczące znaków towarowych mają na celu zapobieganie dezorientacji klienta co do pochodzenia usługodawcy.
  • Wizerunek osobisty - dobra osobiste lub prawa do wizerunku chronią jednostki przed nieupoważnionym wykorzystaniem jej imienia i nazwiska, wizerunku, tożsamości lub podobieństwa w celach publicznych lub komercyjnych. Innymi słowy nie należy wykorzystywać wizerunku jednostki bez jej zgody.  

Obraźliwa, brutalna lub nieodpowiednia zawartość

Poniżej przedstawiliśmy przykłady treści obraźliwych i brutalnych, których nie będziemy tolerować. Należy jednak pamiętać, że Spotify to duża społeczność członków pochodzących z różnych krajów, kultur i środowisk, dlatego treści, które uważasz za niedopuszczalne, mogą wcale nie naruszać naszych Wytycznych. 

  • Nagość, pornografia i inne treści o charakterze erotycznym są W Spotify zakazane. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy dane zdjęcie jest odpowiednie, najprawdopodobniej narusza ono Wytyczne dotyczące obrazów profilowych i obrazów playlist.   
  • Jakiekolwiek wypowiedzi, motywy, symbole czy odniesienia nacechowane nienawiścią są na Spotify zakazane i będą natychmiast usuwane. 
  • Pornografia dziecięca - Polityka Spotify nie przewiduje żadnej tolerancji dla seksualnego wykorzystywania nieletnich.  Zamieszczanie, udostępnianie lub pobieranie takich obrazów jest prawnie zakazane i wszystkie przypadki będą zgłaszane organom ścigania, a konta usuwane. Jeśli napotkasz kiedykolwiek taki obraz, niezwłocznie nas o tym powiadom. 
  • Nękanie lub prześladowanie- Zabrania się nękania i prześladowania jednostek i grup.  Takie treści będą usuwane z serwisu. 
  • Nadmiernie brutalne treści - Na Spotify chcemy zapewnić Ci swobodę wyrażania siebie, jednak nie wyrażamy zgody na treści nadmiernie brutalne czy obraźliwe. Zatem przed zamieszczeniem jakichkolwiek treści, warto zadać sobie pytanie: czy większość mojej rodziny i przyjaciół może zareagować na nie negatywnie? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, treści te najprawdopodobniej naruszają Wytyczne dotyczące obrazów profilowych i obrazów playlist.
Ostatnia aktualizacja 19 września, 2018