Kolejka odtwarzania i Historia

Dotyczy wersji: Premium

Sprawdź i zaplanuj kolejne utwory dzięki funkcji Kolejka odtwarzania.

W aplikacji na komputerze możesz też sprawdzić Historię ostatnio odtwarzanych utworów. Ta funkcja przydaje się, gdy nie umiesz sobie przypomnieć nazwy utworu, który tak Ci się ostatnio podobał. 

Wybierz urządzenie z poniższej listy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Aby sprawdzić, jaki będzie kolejny utwór, kliknij Kolejka odtwarzania  w prawym dolnym rogu. 

Dodawanie utworów 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy utwór, który chcesz dodać.
 2. Kliknij Dodaj do kolejki

Wskazówka: gdy słuchasz całego albumu, Spotify automatycznie ustawia kolejność jego utworów. 

Usuwanie utworów 

 1. W Kolejce odtwarzania kliknij prawym przyciskiem myszy utwór, który chcesz usunąć.  
 2. Kliknij Usuń z kolejki

Zmiana kolejności 

 1. W Kolejce odtwarzania, w sekcji Następne kliknij i przytrzymaj utwór, który chcesz usunąć.
 2. Przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.  

Historia ostatnich odtworzeń

Aby wyświetlić ostatnie 50 utworów odtworzonych w Spotify, kliknij zakładkę HISTORIA w Kolejce odtwarzania.

Aby sprawdzić, jaki będzie kolejny utwór:

 1. Dotknij paska Teraz odtwarzane na dole ekranu (nad paskiem menu).
  Uwaga: na tablecie dotknij okładki albumu w menu bocznym.
 2. Dotknij Kolejki odtwarzania w prawym dolnym rogu.

Dodawanie utworów

 1. Dotknij  (iOS) lub  (Android) obok utworu, który chcesz dodać.
 2. Dotknij Dodaj do kolejki .

Wskazówka: w systemie iOS możesz też przesunąć palcem w prawo na utworze, aby dodać go do kolejki.

Gdy słuchasz całego albumu lub playlisty, Spotify automatycznie ustawia kolejność utworów.

Usuwanie utworów

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij  po lewej stronie utworu lub utworów, które chcesz usunąć.
 2. Dotknij USUŃ.

Zmiana kolejności

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij i przytrzymaj  po prawej stronie utworu. 
 2. Przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.

Ostatnia aktualizacja 26 listopada, 2020

Czy ten artykuł był pomocny?