Zarządzaj swoim kontem Spotify bez problemu

Prywatność, rozliczenia i Twoje dane w jednym miejscu.

Spotify Connect

Dzięki Spotify Connect możesz używać jednego urządzenia do zdalnego sterowania muzyką na drugim urządzeniu.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy urządzenie jest kompatybilne ze Spotify Connect, przejdź do zakładki Listen Everywhere na stronie explore.spotify.com lub sprawdź te informacje na stronie producenta.

Korzystanie ze Spotify Connect

Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samejsieci Wi-Fi, gdy łączysz się z głośnikiem po raz pierwszy.

 1. Otwórz Spotify i włącz muzykę.
 2. Dotknij Podłącz urządzenie na dole ekranu.
 3. Wybierz urządzenie, na którym chcesz odtwarzać muzykę.

Pamiętaj: jeśli przerwiesz odtwarzanie na ponad 10 minut, może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia.

Nie widzisz swojego urządzenia?

 • Jeśli na liście znajduje się kilka urządzeń o tej samej nazwie (np. iPhone), spróbuj połączyć się po kolei z każdym z nich.
 • Zaloguj się do urządzenia używając swoich danych logowania do konta Spotify. Urządzenie powinno być widoczne w aplikacji Spotify, nawet jeśli nie jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
 • [Mobile] Otwórz Ustawienia w aplikacji Spotify, następnie przejdź do sekcji Urządzenia i wybierz opcję Pokaż tylko urządzenia lokalne. Aplikacja będzie wykrywać znajdujące się w pobliżu urządzenia połączone z inną siecią Wi-Fi.
 • [Web player] Korzystając z odtwarzacza internetowego, masz dostęp tylko do urządzeń, na których jesteś zalogowany(a), lub urządzeń Google Cast podłączonych do tej samej sieci (jeśli używasz przeglądarki Chrome). Jeśli nie widzisz swojego urządzenia, spróbuj przejść do aplikacji Spotify.
 • [iPhone] Sprawdź, czy Spotify ma dostęp do sieci lokalnej. Wybierz Ustawienia > Spotify > Sieć lokalna i przesuń suwak.

Połączenie nie działa?

 • Zamknij i otwórz ponownie Spotify.
 • Zrestartuj głośniki, Smart Display itp.
 • Zrestartuj urządzenie, na którym korzystasz z aplikacji Spotify.
 • Upewnij się, że aplikacja Spotify jest aktualna.
 • Upewnij się, że oprogramowanie wszystkich urządzeń jest aktualne.
 • Podłącz wszystkie urządzenia do tej samej sieci Wi-Fi.
 • Zrestartuj Wi-Fi lub spróbuj połączyć się z inną siecią.
 • [Android TV] Zezwól na wyświetlanie aplikacji Spotify na wierzchu. Wybierz Ustawienia > Aplikacje > Dodatkowy dostęp > Wyświetlaj na wierzchu.

Nie rozpoznajesz urządzenia?

Być może nie wylogowałeś(-aś/-oś) się z czyjegoś innego urządzenia. Jeśli nie masz do niego dostępu, musisz poprosić właściciela o wylogowanie.

Możesz też:

 • Usuń urządzenie z listy, aby nie połączyć się z nim przypadkowo: kliknij trzy kropki obok nazwy urządzenia, a następnie wybierz opcję Zapomnij urządzenie.
 • Odłącz konto Spotify od aplikacji urządzenia, np. Alexy firmy Amazon.
 • Wyloguj się wszędzie na stronie swojego konta oraz na wszelki wypadek zresetuj swoje hasło.

Czy ten artykuł był pomocny?