Spotify Connect

Dzięki Spotify Connect możesz używać jednego urządzenia do zdalnego sterowania muzyką na drugim urządzeniu.

Odwiedź Spotify Everywhere, by sprawdzić listę obsługiwanych urządzeń albo zwróć się o pomoc do producenta.

Aby korzystać ze Spotify Connect, upewnij się, że:

 • wszystkie urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi,
 • Twoja aplikacja Spotify jest aktualna,
 • oprogramowanie wszystkich urządzeń jest aktualne.
 1. Otwórz Spotify i włącz muzykę.
 2. Dotknij  na dole ekranu.
 3. Dotknij nazwy urządzenia, na którym chcesz odtwarzać muzykę.

Pamiętaj: jeśli przerwiesz proces na ponad 10 minut, może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia.

Nie widzisz swojego urządzenia? 

Wyłącz opcję „Pokaż tylko urządzenia lokalne”. Tym sposobem aplikacja będzie wyszukiwać znajdujące się w pobliżu urządzenia połączone z inną siecią Wi-Fi. 

 1. Dotknij Home .
 2. Dotknij Ustawienia .
 3. Dotknij Urządzenia.
 4. Wyłącz opcję Pokaż tylko urządzenia lokalne.

 1. Otwórz Spotify i włącz muzykę.
 2. Kliknij  w prawym dolnym rogu.
 3. Dotknij nazwę urządzenia, na którym chcesz odtwarzać muzykę.

Pamiętaj: jeśli przerwiesz proces na ponad 10 minut, może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia.

Nie działa?

 • Uruchom ponownie aplikację Spotify.
 • Zamknij wszystkie nieużywane aplikacje.
 • Uruchom ponownie urządzenia.
 • Zrestartuj sieć Wi-Fi.

Jeśli masz taką możliwość, spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi.

Nie rozpoznajesz urządzenia?

Być może nie wylogowałeś(-aś) się z czyjegoś urządzenia. Jeśli nie masz do niego dostępu, poproś właściciela o wylogowanie Cię z konta. 

Możesz także wylogować się wszędzie na stronie swojego konta oraz na wszelki wypadek zresetować hasło.
 

Ostatnia aktualizacja 12 sierpień, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?