Odtwórz losowo

Możesz odtwarzać losowo na dwa sposoby.

Odtwarzanie losowe

Odtwarzaj losowo dowolną playlistę, album i wykonawcę.

Inteligentne odtwarzanie losowe

Dotyczy: urządzenia mobilne (tylko Premium)

Gdy słuchasz playlist, albumów lub wykonawców w trybie odtwarzania losowego, dodajemy do kolejki utwory, które brzmią podobnie.

Możesz słuchać z włączoną lub wyłączoną funkcją odtwarzania losowego bądź inteligentnego odtwarzania losowego.

  1. Przejdź do widoku Teraz odtwarzane na dole ekranu lub otwórz dowolną playlistę.
    Uwaga: na tablecie dotknij okładki albumu w menu bocznym.
  2. Dotknij symbolu odtwarzania losowego.
  • Odtwarzanie losowe Odtwarzanie losowe jest wyłączone – utwory są odtwarzane po kolei.
  • Włączone odtwarzanie losowe Odtwarzanie losowe jest włączone – utwory są odtwarzane losowo.
  • Włączone inteligentne odtwarzanie losowe Inteligentne odtwarzanie losowe jest włączone – utwory i spersonalizowane rekomendacje są odtwarzane losowo.

Nie masz Premium?

Jeśli korzystasz z bezpłatnej wersji serwisu, możesz odtwarzać utwory tylko losowo. Wyjątkiem są niektóre playlisty Spotify, takie jak te stworzone specjalnie dla Ciebie.

Przejdź na Premium, aby móc mieć pełną kontrolę nad słuchaniem.


Podobne artykuły

Czy ten artykuł był pomocny?