Zarządzaj swoim kontem Spotify bez problemu

Prywatność, rozliczenia i Twoje dane w jednym miejscu.

Zapraszanie i usuwanie członków planu Premium Family

Właściciel planu może zapraszać i usuwać członków na swojej stronie planu Premium Family.

  1. Przejdź do strony konta.
  2. Przejdź do sekcji Subskrypcja i wybierz Zarządzaj członkami.
  3. Wybierz opcję dodawania lub usuwania członków rodziny.

Zaloguj się, aby zaprosić lub usunąć członków

Zaproszeni członkowie otrzymują link do dołączenia do planu i muszą:

  • zalogować się albo utworzyć nowe konto
  • potwierdzić swój adres zamieszkania

Uwaga: członkowie mogą przejść na inny plan jedynie raz na 12 miesięcy.

Otwarcie zaproszenia na złym koncie?

Jeśli używasz tego samego urządzenia, upewnij się, że właściciel planu wyloguje się, zanim ktoś otworzy link z zaproszeniem.

Zaproszeni członkowie muszą zalogować się do swojego konta albo założyć nowe, aby dołączyć.

Link wygasł?

Spróbuj otworzyć link w trybie przeglądania prywatnego lub incognito.

Jeśli to nie zadziała, poproś właściciela planu o wysłanie nowego zaproszenia.

Czy ten artykuł był pomocny?