Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn không thấy giải pháp cần tìm? Dưới đây là cách nhận trợ giúp từ các chuyên gia của chúng tôi.

Lưu ý: Chúng tôi hiện không hỗ trợ qua điện thoại.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Hãy nhắn tin cho chúng tôi và một trong những chuyên gia về dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Cộng đồng Spotify

Đăng bài hoặc tìm kiếm thông tin trên Cộng đồng Spotify, nơi người nghe sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ ý tưởng cùng với giải pháp.

Lưu ý: Cộng đồng Spotify hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

X

Facebook

Spotify for Artists

Xem trung tâm trợ giúp của Spotify for Artists để được trợ giúp về hồ sơ nghệ sĩ, quản lý nhạc, v.v.

Bài viết này có hữu ích không?