Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Tên người dùng và tên hiển thị

Tên người dùng

Tên người dùng nhằm mục đích nhận dạng bạn trên Spotify. Vì vậy, bạn không thể thay đổi tên này.

Bạn không cần dùng tên người dùng để đăng nhập. Thay vào đó, hãy dùng địa chỉ email và mật khẩu, hoặc đăng nhập bằng cách bạn đã dùng để đăng ký, ví dụ: tài khoản Facebook, Apple hoặc số điện thoại.

Tên hiển thị của bạn

Tên hiển thị sẽ thay thế tên người dùng khi hiển thị trên hồ sơ, ứng dụng và danh sách phát của bạn.

Lưu ý: Bạn không thể dùng tên hiển thị để đăng nhập.

Thay đổi tên hiển thị

Lưu ý: Bạn cũng có thể kết nối với tài khoản Facebook để hiển thị tên bạn dùng trên Facebook. Nếu bạn thêm một tên hiển thị trên Spotify, thì tên này sẽ hiển thị thay cho tên bạn dùng trên Facebook.

Bài viết này có hữu ích không?