Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Hồ sơ Spotify của bạn

Hồ sơ chính là sân khấu của bạn trên Spotify. Hồ sơ sẽ hiển thị:

  • Tên hiển thị của bạn
  • Ảnh đại diện của bạn
  • Toàn bộ danh sách phát công khai của bạn
  • Nghệ sĩ đã nghe gần đây
  • Những người bạn theo dõi
  • Những người theo dõi bạn

Chọn thiết bị của bạn để tìm hồ sơ.

Bài viết này có hữu ích không?