Tên người dùng và tên hiển thị

Tên người dùng

Tên người dùng nhằm mục đích nhận dạng bạn trên Spotify. Vì vậy, bạn không thể thay đổi tên này.

Bạn không cần dùng tên người dùng để đăng nhập. Thay vào đó, hãy dùng địa chỉ email và mật khẩu, hoặc đăng nhập bằng cách bạn đã dùng để đăng ký, ví dụ: tài khoản Facebook, Apple hoặc số điện thoại.

Tên hiển thị của bạn

Tên hiển thị sẽ thay thế tên người dùng khi hiển thị trên hồ sơ, ứng dụng và danh sách phát của bạn.

Lưu ý: Bạn không thể dùng tên hiển thị để đăng nhập.

Thay đổi tên hiển thị

 1. Nhấn vào biểu tượng Trang chủ .
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Nhấn vào Xem hồ sơ.
 4. Nhấn vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ.
 5. Nhấn vào tên hiển thị của bạn để thay đổi.
  Mẹo: Bạn cũng có thể thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ của mình tại đây. 
 6. Nhấn vào Lưu.
 1. Nhấp vào biểu tượng  ở góc trên cùng bên phải.
 2. Chọn Hồ sơ.
 3. Nhấp vào tên hồ sơ của bạn và chỉnh sửa thông tin chi tiết.
 4. Nhấp vào LƯU.

Lưu ý: Bạn cũng có thể kết nối với tài khoản Facebook để hiển thị tên bạn dùng trên Facebook. Nếu bạn thêm một tên hiển thị trên Spotify, thì tên này sẽ hiển thị thay cho tên bạn dùng trên Facebook.

Lần cập nhật gần đây nhất: 22 Tháng 9, 2021

Bài viết này có hữu ích không?