Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Trợ giúp về đăng nhập bằng Facebook

Kết nối với Facebook nghĩa là bạn có thể đăng nhập vào Spotify bằng tài khoản Facebook của bạn.

Tùy chọn này cũng cho phép bạn hiển thị tên và ảnh đại diện trên Facebook trong ứng dụng, cũng như dễ dàng tìm bạn bè trên Spotify.

Kết nối tài khoản Spotify với Facebook

Bạn có thể thêm Facebook làm phương thức đăng nhập từ trang tài khoản.

Sau khi thêm, bạn có thể sử dụng Facebook để đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn.

Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook?

Hãy tạo mật khẩu cho Spotify để đăng nhập bằng địa chỉ email.

  1. Chuyển đến biểu mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi.
  2. Nhập địa chỉ email bạn dùng cho Facebook
  3. Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email đặt lại mặt khẩu mà chúng tôi gửi đến

Vậy là bạn không cần dùng nút Facebook để đăng nhập nữa. Thay vào đó, bạn có thể nhập địa chỉ email Facebook của mình và mật khẩu mới.

Tạo mật khẩu Spotify

Nếu cách này không hiệu quả, hãy yêu cầu trợ giúp tại đây.

Ngắt kết nối Facebook

Bạn có thể ngắt kết nối Facebook bằng cách xóa phương thức đăng nhập đó.

Đăng nhập để xóa phương thức đăng nhập

Bài viết này có hữu ích không?