Trợ giúp về đăng nhập bằng tài khoản Samsung

Kết nối Spotify với tài khoản Samsung để dễ dàng đăng nhập và phát nhạc trên tất cả các thiết bị của Samsung.

  1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Samsung trên thiết bị của mình.
  2. Đăng nhập vào Spotify.
  3. Hệ thống sẽ nhắc bạn liên kết tài khoản Samsung.
    Lưu ý: Lời nhắc này là cách duy nhất để liên kết các tài khoản của bạn. Lời nhắc sẽ hiển thị 3 lần trong vài tuần nếu bạn chưa liên kết các tài khoản.

Hủy liên kết tài khoản Samsung

Bạn có thể hủy liên kết trên trang tài khoản. Chỉ cần nhấp vào HỦY LIÊN KẾT trong phần Tài khoản Samsung.

Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?