Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Không thể đăng nhập ở nước ngoài

Bạn có thể dùng tài khoản Spotify miễn phí tại một quốc gia hoặc khu vực khác trong tối đa 14 ngày.

Sau đó, bạn cần dùng Premium hoặc thay đổi các tùy chọn cài đặt cho tài khoản của mình.

Bài viết này có hữu ích không?