Trợ giúp về đăng nhập bằng Apple

Đăng ký hoặc kết nối với Apple có nghĩa là bạn có thể sử dụng Face ID, Touch ID hoặc mật mã trên thiết bị Apple của mình để đăng nhập.

Để đăng nhập bằng Apple, bạn cần:

 • iOS 13 trở lên
 • ID Apple sử dụng phương thức xác thực hai yếu tố
 • Đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple của bạn

Đăng ký bằng Apple

Lưu ý: Nếu bạn ẩn địa chỉ email ID Apple của mình khi đăng ký, Apple sẽ dùng một địa chỉ ngẫu nhiên duy nhất và chuyển tiếp mọi email từ chúng tôi đến địa chỉ email thật của bạn.

Kết nối tài khoản hiện có với Apple

Lưu ý: Bạn cần chia sẻ địa chỉ email ID Apple của mình để kết nối và địa chỉ đó phải khớp với địa chỉ email bạn dùng cho Spotify.

 1. Trên màn hình đăng nhập Spotify, hãy nhấn vào Tiếp tục với Apple.
 2. Chọn chia sẻ địa chỉ email của bạn.
 3. Một cửa sổ bật lên sẽ xác nhận địa chỉ email ID Apple của bạn khớp với một tài khoản Spotify.
  Lưu ý: Nếu không có cửa sổ bật lên, thì có nghĩa là chúng tôi không tìm được tài khoản khớp với địa chỉ email đó. Hãy kiểm tra để đảm bảo email Spotify của bạn khớp với email ID Apple rồi thử lại.
 4. Đăng nhập vào tài khoản Spotify theo cách bạn thường làm.
 5. Nhấn vào KẾT NỐI TÀI KHOẢN để đồng ý kết nối tài khoản Spotify với ID Apple của bạn.

Bạn không thể đăng nhập bằng Apple?

Hãy tạo mật khẩu Spotify để bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email của mình.

 1. Chuyển đến biểu mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn.
  Lưu ý: Nếu bạn đã ẩn email của mình, hãy sử dụng địa chỉ email mà Apple tạo cho bạn.
 3. Vui lòng tìm email đặt lại mật khẩu mà chúng tôi gửi cho bạn trong hộp thư đến.

Tạo mật khẩu Spotify

Bạn không biết địa chỉ email Spotify hoặc Apple?

Hãy xem địa chỉ email Spotify trên trang tài khoản của bạn.

Cách kiểm tra địa chỉ email Apple cho Spotify trên thiết bị của bạn:

 1. Chuyển đến mục Cài đặt của điện thoại rồi nhấn vào tên của bạn.
 2. Chọn Mật khẩu và bảo mật.
 3. Nhấn vào Ứng dụng sử dụng ID Apple của bạn.
 4. Kiểm tra địa chỉ email được chia sẻ với Spotify.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?