Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Phương thức đăng nhập

Xem các phương thức bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể quản lý các phương thức đăng nhập được chấp nhận bằng cách thêm/xóa phương thức khỏi trang tài khoản của bạn.

Đăng nhập để xem các phương thức đăng nhập hiện tại

Quản lý phương thức đăng nhập

Phương thức đăng nhập hiện tại liệt kê tất cả các cách bạn có thể truy cập vào tài khoản Spotify của bạn. Bạn có thể sử dụng phương thức bất kỳ trong danh sách để đăng nhập.

Bạn có thể thêm phương thức đăng nhập để thêm lựa chọn đăng nhập.

Thêm phương thức đăng nhập

  1. Truy cập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Trong phần Phương thức đăng nhập có sẵn, chọn Thêm bên cạnh phương thức bạn muốn thêm.
    Lưu ý: Nếu bạn thấy nút Chỉnh sửa bên cạnh Phương thức đăng nhập có sẵn, hãy nhấp vào nút đó rồi xác minh chính bạn để bắt đầu thực hiện thay đổi.
  3. Xác nhận thông tin đăng nhập cho phương thức bạn chọn. Sau khi thành công, phương thức mới sẽ được thêm vào Phương thức đăng nhập hiện tại.

Lưu ý: Bạn không thể thêm cùng một thông tin đăng nhập cho nhiều tài khoản Spotify. Nếu phương thức đăng nhập bạn chọn đã kết nối với một tài khoản đã tồn tại, hãy thử phương thức khác hoặc xem phần Bạn không nhớ thông tin đăng nhập.

Xóa phương thức đăng nhập

  1. Truy cập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Trong phần Phương thức đăng nhập hiện tại, chọn nút Xóa bên cạnh phương thức bạn muốn xóa.
  3. Chọn Có, xóa để xác nhận xóa.
Bài viết này có hữu ích không?