Tài khoản bị vô hiệu hóa

Nếu bạn nhận được email hoặc thông báo lỗi cho biết tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa, thì có thể là do một trong những lý do sau đây.

Hoạt động gian lận đáng ngờ

Nếu chúng tôi phát hiện thấy bất kỳ hành vi gian lận tiềm ẩn nào trên tài khoản của bạn hoặc điều gì khác vi phạm điều khoản và điều kiện của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản đó.

Khoản bồi hoàn

Khoản bồi hoàn xuất hiện khi ai đó rút lại khoản thanh toán cho Spotify qua ngân hàng, công ty cung cấp thẻ tín dụng hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến (chẳng hạn như PayPal).

Việc này vô hiệu hóa tài khoản phát sinh khoản phí và chuyển tài khoản đó về phiên bản Spotify miễn phí.

  • Đối với thẻ quà tặng trực tuyến, chỉ có tài khoản mua thẻ quà tặng mới bị vô hiệu hóa và thẻ quà tặng sẽ bị thu hồi (vì vậy không thể đổi được nữa). Nếu tài khoản khác đã đổi thẻ quà tặng đó, tài khoản đó sẽ nhận được email để xác nhận khoản bồi hoàn và sẽ không có gói Premium nữa.
  • Đối với gói Premium Family, chỉ có tài khoản của người quản lý gói bị vô hiệu hóa. Tất cả tài khoản khác vẫn hoạt động nhưng sẽ chuyển sang phiên bản Spotify miễn phí.

Làm cách nào để lấy lại tài khoản của tôi?

Nếu cảm thấy có sự nhầm lẫn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: Bạn có thể cần cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu tài khoản, giao dịch mua hoặc thông tin thanh toán. Bạn nên chuẩn bị sẵn các thông tin trên.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?