Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Không thể đăng nhập

Nếu bạn không nhớ mật khẩu, hãy dùng tính năng đặt lại mật khẩu.

Nếu bạn không nhớ email hoặc tên người dùng của mình, hãy chuyển đến phần đặt lại mật khẩu và nhập các địa chỉ email mà bạn có. Khi nhập địa chỉ email được đăng ký với Spotify, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết email đặt lại mật khẩu đã được gửi.

Lưu ý: Có vài cách để đăng ký, ví dụ: bằng email, số điện thoại, tài khoản Facebook, Apple hoặc Google. Thử đăng nhập bằng những cách này để tìm tài khoản của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?