Trợ giúp về đăng nhập bằng Google

Tính năng Đăng ký bằng Google giúp bạn đăng nhập bằng tài khoản Google.

Điều này giúp bạn đăng nhập vào Spotify vô cùng dễ dàng và an toàn.

Đăng ký bằng Google

Bạn đã có tài khoản Spotify?

Hiện tại, bạn không thể kết nối một tài khoản đã đăng ký bằng Google.

Nếu địa chỉ email Spotify của bạn giống với địa chỉ email Google, thì bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu.

Nếu địa chỉ email Spotify của bạn khác với địa chỉ email Google, bạn sẽ tạo tài khoản mới nếu chọn đăng ký bằng Google.

Không thể đăng nhập bằng Google?

Hãy tạo mật khẩu cho Spotify để đăng nhập bằng địa chỉ email.

  1. Chuyển đến biểu mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi.
  2. Nhập địa chỉ email Google.
  3. Vui lòng tìm email đặt lại mật khẩu mà chúng tôi gửi cho bạn trong hộp thư đến.

Vậy là bạn không cần dùng nút Google để đăng nhập nữa. Thay vào đó, bạn có thể nhập địa chỉ email Google và mật khẩu mới.

Tạo mật khẩu Spotify

Nếu cách này không hiệu quả, hãy yêu cầu trợ giúp tại đây.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?