Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Trợ giúp về khoản thanh toán không thành công

Thanh toán thông qua một đối tác

Nếu gói của bạn liên kết với một công ty đối tác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc Internet), thì họ sẽ quản lý các khoản thanh toán của bạn. Bạn sẽ cần trao đổi với họ về mọi vấn đề liên quan đến thanh toán.

Cách kiểm tra xem nhà cung cấp của bạn là ai hoặc liên hệ trực tiếp với họ:

  1. Truy cập vào trang Tổng quan về tài khoản của bạn.
  2. Tìm đến phần Gói của bạn.
  3. Nhấp vào liên kết liên hệ dưới phần Thanh toán.

Đảm bảo rằng phương thức thanh toán của bạn có đủ tiền và:

  • Được đăng ký tại cùng quốc gia với tài khoản Spotify của bạn.
  • Chưa hết hạn hoặc bị hủy.
  • Được kích hoạt cho giao dịch mua bảo mật trực tuyến định kỳ ở nước ngoài. Hãy tìm các tùy chọn cài đặt này trong phần cài đặt ứng dụng ngân hàng di động.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thông tin chính xác của bạn. Họ có thể cần xác minh danh tính của bạn vì lý do bảo mật, ví dụ: bằng mật khẩu, mã PIN, vân tay hoặc mã được gửi đến thiết bị của bạn.

Các cách trên vẫn không hiệu quả?

  • Thử nhập lại thông tin thanh toán bằng cách dùng cửa sổ ẩn danh/riêng tư.
  • Thử một phương thức thanh toán khác.
  • Đây có thể chỉ là sự cố kết nối tạm thời, vì vậy, hãy đợi vài giờ rồi thử lại.
  • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn.

Khoản thanh toán định kỳ không thành công?

Nếu khoản thanh toán hằng tháng không thành công, thì bạn sẽ không mất gói Premium của mình ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cố gắng thu lại khoản thanh toán trong vài ngày sau đó.

Bạn có thể kiểm tra hoặc cập nhật thông tin thanh toán trên trang tài khoản của mình trong phần Gói của bạn.

Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn

Bài viết này có hữu ích không?