Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Cập nhật thông tin thanh toán

Cách cập nhật hoặc thay đổi thông tin thanh toán:

  1. Truy cập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Chuyển đến phần Quản lý gói, nhấp vào Cập nhật bên cạnh phương thức thanh toán của bạn.
  3. Nhập một phương thức thanh toán mới.

Lưu ý: Khi bạn thêm phương thức thanh toán, một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ tạm thu một khoản phí ủy quyền.

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thanh toán tiếp theo.

Thanh toán thông qua một đối tác

Nếu gói của bạn liên kết với một công ty đối tác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc Internet), thì họ sẽ quản lý các khoản thanh toán của bạn. Bạn sẽ cần trao đổi với họ về mọi vấn đề liên quan đến thanh toán.

Cách kiểm tra xem nhà cung cấp của bạn là ai hoặc liên hệ trực tiếp với họ:

  1. Truy cập vào trang tài khoản của bạn.
  2. Trong phần Tài khoản, chọn Quản lý gói.
  3. Kiểm tra đường liên kết liên hệ trong phần Thanh toán.

Cách thay đổi thông tin thanh toán:

  1. Truy cập vào trang web của đối tác để hủy gói Premium hiện tại của bạn.
    Thông tin hữu ích: Hãy tìm thông tin chi tiết về họ trong mục Thanh toán trên trang tài khoản của bạn.
  2. Khi tài khoản Spotify của bạn chuyển sang dịch vụ miễn phí, hãy đăng ký gói Premium bất kỳ.

Thẻ thanh toán đã lưu

Bạn có thể lưu và quản lý thông tin thanh toán của mình cho những lần mua sau.

Lưu ý: Thông tin đã lưu sẽ không tự động áp dụng cho gói của bạn. Để cập nhật thông tin thanh toán cho gói của bạn, hãy chuyển đến phần Quản lý gói của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?