Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Cập nhật thông tin thanh toán

Cách cập nhật hoặc thay đổi thông tin thanh toán:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản.
  2. Chuyển đến phần Quản lý gói, nhấp vào Cập nhật bên cạnh phương thức thanh toán của bạn.
  3. Nhập một phương thức thanh toán mới.

Lưu ý: Khi bạn thêm phương thức thanh toán, một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ tạm thu một khoản phí ủy quyền.

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thanh toán tiếp theo.

Thanh toán thông qua một đối tác

Nếu gói của bạn liên kết với một công ty đối tác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc Internet), thì họ sẽ quản lý các khoản thanh toán của bạn. Bạn sẽ cần trao đổi với họ về mọi vấn đề liên quan đến thanh toán.

Cách kiểm tra xem nhà cung cấp của bạn là ai hoặc liên hệ trực tiếp với họ:

  1. Truy cập vào trang Tổng quan về tài khoản của bạn.
  2. Tìm đến phần Gói của bạn.
  3. Nhấp vào liên kết liên hệ dưới phần Thanh toán.

Bài viết này có hữu ích không?