Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Chuyển gói Premium

Hãy chọn loại gói của bạn để biết cách chuyển sang một gói mới.

Lưu ý: Bạn có thể lưu giữ tất cả các danh sách phát, nhạc đã lưu và chế độ cài đặt dù bạn chuyển sang hoặc chuyển từ gói đăng ký nào.

Các gói Premium của đối tác

Một số công ty (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc Internet) cũng cung cấp gói Premium trong các gói đăng ký của họ.

Chuyển sang một gói của đối tác

Lưu ý: Nếu đăng ký trực tiếp với chúng tôi, trước tiên, bạn cần hủy gói của chúng tôi để đăng ký gói Premium của đối tác.

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại spotify.com/account.
  2. Trong phần Quản lý gói, nhấp vào Thay đổi gói.
  3. Cuộn xuống Spotify Free rồi nhấp vào Hủy gói Premium.
  4. Tiếp tục cho đến khi có thông báo xác nhận.
  5. Chờ đến khi tài khoản của bạn chuyển sang gói miễn phí vào ngày lập hóa đơn tiếp theo.
  6. Sau khi tài khoản chuyển sang gói miễn phí, hãy kích hoạt gói của đối tác trên trang web của họ.

Chuyển từ một gói của đối tác

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký gói Premium với một công ty đối tác (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc Internet), thì trước tiên, bạn cần hủy đăng ký với họ và chờ gói Premium hiện tại kết thúc.

  1. Truy cập vào trang web của đối tác để hủy gói Premium hiện tại của bạn.
    Thông tin hữu ích: Hãy tìm thông tin chi tiết về họ trong mục Thanh toán trên trang tài khoản của bạn.
  2. Sau khi tài khoản Spotify của bạn chuyển sang gói miễn phí, hãy đăng ký một gói Premium bất kỳ tại www.spotify.com/premium.

Bạn không có tùy chọn thay đổi gói?

Điều này có nghĩa là gói của bạn được liên kết với một đối tác. Để chuyển gói đăng ký, trước tiên, bạn cần hủy gói đang dùng, tìm đường liên kết liên hệ của họ trong mục Thanh toán trên trang tài khoản của bạn.

Nếu bạn thanh toán qua iTunes, hãy tham khảo Các bước để hủy của Apple.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?