Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Phương thức thanh toán

Có nhiều cách để thanh toán cho gói Spotify Premium.

Lưu ý: Chúng tôi có thể cung cấp các phương thức thanh toán khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực bạn đang sinh sống.

Để xem các phương thức thanh toán áp dụng tại nơi bạn sinh sống, hãy:

  1. Truy cập vào spotify.com/premium.
  2. Chọn một gói Premium.

Trang tiếp theo sẽ cho biết tất cả các tùy chọn thanh toán dành cho vị trí tài khoản của bạn.

Lưu ý: Bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi gửi thông tin thanh toán.

Bài viết này có hữu ích không?