Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Ngày thanh toán

Bạn có thể xem ngày thanh toán trên trang tài khoản.

Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn

Bạn không thể thay đổi ngày thanh toán, nhưng bạn có thể:

  1. Hủy gói đang sử dụng.
  2. Chờ gói đó chuyển về dịch vụ miễn phí (vào ngày thanh toán tiếp theo).
  3. Đăng ký lại vào ngày bạn muốn chúng tôi tính phí.

Lưu ý: Bạn cần tiếp tục dùng tài khoản ở dịch vụ miễn phí cho đến ngày mà bạn muốn bắt đầu tính phí. Nếu bạn đăng ký lại trước ngày đó, thì ngày thanh toán sẽ vẫn như cũ.

Bài viết này có hữu ích không?