Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Hủy các gói Premium

Bạn có thể hủy gói Premium bất cứ lúc nào trên trang tài khoản của mình.

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại spotify.com/account.
  2. Trong phần Gói của bạn, hãy nhấp vào THAY ĐỔI GÓI.
  3. Di chuyển xuống phần Hủy Spotify rồi nhấp vào HỦY GÓI PREMIUM.

Gói Premium của bạn vẫn sẽ duy trì cho đến ngày thanh toán tiếp theo. Sau đó, tài khoản của bạn sẽ chuyển sang dịch vụ miễn phí.

Các danh sách phát và nhạc bạn đã lưu sẽ giữ nguyên khi tài khoản của bạn chuyển sang dịch vụ miễn phí. Bạn vẫn có thể đăng nhập và nghe nhạc có quảng cáo.

Bạn không có tùy chọn thay đổi gói?

Điều đó có nghĩa là gói của bạn đang liên kết với một công ty đối tác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc di động). Để hủy, hãy tìm đường liên kết liên hệ của họ trên trang tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vàotài khoản của bạn tại spotify.com/account.
  2. Trong phần Quản lý gói, kiểm tra mục Thanh toán.

Nếu bạn thanh toán qua iTunes, hãy tham khảo Các bước để hủy của Apple.

Tài khoản của bạn đang dùng dịch vụ Spotify miễn phí?

Điều đó có nghĩa là bạn không có gói Premium nào để hủy và không có thông tin thanh toán trên tài khoản của bạn.

Nếu đang bị tính phí, thì có thể bạn đã đăng ký gói Premium trên một tài khoản khác. Hãy thử đăng xuất rồi đăng nhập lại bằng thông tin đăng nhập khác.

Lưu ý: Bạn cũng có thể hủy gói bằng cách hoàn tất biểu mẫu này rồi gửi cho Spotify.

Bài viết này có hữu ích không?