Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Chính sách hoàn tiền

Xin lưu ý rằng, chúng tôi không thể hoàn tiền trong trường hợp:

  • Thẻ quà tặng được mua từ cửa hàng. Tốt nhất là bạn nên trả lại các thẻ quà tặng cho cửa hàng đó.
  • Khoản thanh toán cho gói Premium được thực hiện thông qua đối tác, chẳng hạn như iTunes. Bạn có thể liên hệ với họ để yêu cầu hoàn tiền (xem thông tin chi tiết của họ trên trang tài khoản của bạn, trong phần Gói của bạn).

Nếu không muốn dùng gói Premium nữa, bạn có thể hủy bất cứ lúc nào và giữ lại những nội dung bạn đã thanh toán. Gói Premium vẫn sẽ duy trì cho đến ngày thanh toán tiếp theo.

Sau đó, tài khoản của bạn sẽ chuyển sang dịch vụ miễn phí.

Để biết thêm thông tin, hãy xem điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?