Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Bị tính phí quá nhiều

Hãy kiểm tra mức giá cho gói của bạn tại trang tài khoản, trong phần Gói của bạn.

Mức giá cho gói Premium bao gồm cả VAT (Thuế giá trị gia tăng), nếu có. Nhưng tại một số nơi, chính quyền địa phương có thể thu các loại thuế bổ sung như thuế bán hàng.

Trong trang tài khoản, bạn có thể xem bảng thông tin chi tiết các khoản phí của mình trong phần Lịch sử đặt hàng:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản.
  2. Trong phần Thanh toán, chọn Lịch sử đơn hàng.
  3. Nhấp vào Thông tin chi tiết

Bạn là sinh viên?

Gói Premium Student có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký.

Khi ưu đãi giảm giá dành cho sinh viên hết hạn, gói của bạn sẽ tự động tiếp tục ở mức giá tiêu chuẩn của gói Premium Individual trừ khi bạn hủy hoặc đăng ký cho năm tiếp theo (với giới hạn 4 năm).

Để gia hạn ưu đãi giảm giá dành cho sinh viên, hãy truy cập vào www.spotify.com/student rồi đăng nhập vào cổng thông tin của trường bạn hoặc tải chứng từ ghi danh lên.

Sau khi gia hạn, bạn sẽ nhận được mức giá ưu đãi cho 12 tháng tiếp theo.

Bài viết này có hữu ích không?