Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Premium Student

Với gói Premium Student, sinh viên đại học/cao đẳng đủ điều kiện sẽ được dùng gói Premium ở mức giá ưu đãi trong tối đa 4 năm (bạn cần gia hạn sau mỗi năm).

Dùng gói Premium Student

 1. Điền vào biểu mẫu xác minh trên SheerID.
  Lưu ý: Nếu trường bạn đang theo học không có tên trong biểu mẫu này, bạn sẽ không đủ điều kiện ở thời điểm hiện tại.
 2. Bạn cần phải đăng nhập vào cổng thông tin của trường đại học/cao đẳng mình đang theo học hoặc tải bằng chứng tư cách sinh viên lên.
 3. SheerID sẽ gửi email cho bạn để xác nhận rằng bạn đủ điều kiện. Quá trình này có thể mất vài ngày.
  Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề về điều kiện sử dụng, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của SheerID.
 4. Trong email xác nhận, bạn có thể đăng ký nhận ưu đãi giảm giá Premium Student cho tài khoản Spotify mới hoặc hiện có.

Lưu ý:

 • Nếu trường bạn đang theo học không có tên trong biểu mẫu xác minh trên SheerID, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá tại thời điểm này.
 • Bạn không cần đăng ký địa chỉ email sinh viên với tài khoản Spotify của mình để đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá.
 • Bạn có thể thanh toán cho gói Premium Student qua hóa đơn điện thoại hoặc qua một công ty khác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc Internet).
  • Nếu đã thanh toán theo cách này, bạn cần hủy gói đăng ký của mình rồi đăng ký lại bằng phương thức thanh toán đủ điều kiện.
 • Những phương thức thanh toán hiển thị trong quy trình đăng ký sẽ tùy thuộc vào vị trí của bạn.
 • Nếu bạn gặp vấn đề về điều kiện sử dụng, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của SheerID.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web Premium Student.

Bạn đang học tập ở nước ngoài?

Bạn vẫn có thể được giảm giá ngay cả khi đi du học.

Bạn chỉ cần đảm bảo quốc gia hoặc khu vực đăng ký tài khoản khớp với nơi bạn đang theo học và bạn sử dụng phương thức thanh toán được phát hành ở đó.

Cách thay đổi chế độ cài đặt quốc gia hoặc khu vực của bạn

Bài viết này có hữu ích không?