Tùy chọn cài đặt quốc gia hoặc khu vực

Nếu đang di chuyển sang một quốc gia hoặc khu vực khác, bạn có thể mang Spotify bên mình!

Premium

Nếu có gói Premium, bạn có thể đi bất cứ đâu mà không cần thay đổi tùy chọn cài đặt của mình. 

Nếu chuyển hẳn đến một quốc gia hay khu vực khác, bạn cần cập nhật phương thức thanh toán thành phương thức được phát hành tại đó bằng cách:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
  2. Trong phần Gói của bạn, hãy nhấp vào CẬP NHẬT bên cạnh phương thức thanh toán. 
  3. Nhập phương thức thanh toán mới được phát hành tại quốc gia hoặc khu vực mới của bạn. 

Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày thanh toán tiếp theo của bạn. 

Spotify Free

Nếu đang dùng Spotify Free, thì bạn có thể sử dụng Spotify tại một quốc gia hoặc khu vực khác trong tối đa 14 ngày.

Để tiếp tục nghe sau 14 ngày, bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt của mình bằng cách:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
  2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ
  3. Di chuyển xuống phần Quốc gia hoặc khu vực và chọn địa điểm mới của bạn từ danh sách thả xuống.
    Lưu ý: Quốc gia hoặc khu vực mới của bạn sẽ chỉ xuất hiện khi bạn thực sự sinh sống ở đó.
  4. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Bạn cũng có thể nâng cấp lên gói Premium để thưởng thức nhạc thỏa thích ở mọi nơi mà không phải thay đổi tùy chọn cài đặt. 

Lần cập nhật gần đây nhất: 14 Tháng 4, 2021

Bài viết này có hữu ích không?