Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Đóng tài khoản và xóa dữ liệu của bạn

Bạn đang dùng gói Premium?

Để đóng tài khoản Premium và xóa vĩnh viễn dữ liệu của mình, bạn có thể nhấp vào đường liên kết sau.

Đóng tài khoản và xóa dữ liệu

Nếu muốn hủy đăng ký gói Premium của mình, bạn có thể chuyển sang gói Spotify miễn phí để không phải thanh toán nữa. Bạn vẫn sẽ có thể nghe nhạc ở chế độ trộn bài, có quảng cáo.

Lưu ý: Bạn sẽ mất quyền truy cập vào mọi sách nói hoặc vé của buổi biểu diễn trực tiếp trong tương lai đã mua nếu đóng tài khoản và xóa dữ liệu của mình.

Bạn không dùng gói Premium?

Để đóng tài khoản Spotify miễn phí và xóa vĩnh viễn dữ liệu của mình khỏi tất cả các ứng dụng và dịch vụ Spotify, bạn có thể nhấp vào đường liên kết sau.

Đóng tài khoản và xóa dữ liệu

Lưu ý: Bạn sẽ mất quyền truy cập vào mọi sách nói hoặc vé của buổi biểu diễn trực tiếp trong tương lai đã mua nếu đóng tài khoản và xóa dữ liệu của mình.

Mở lại tài khoản

Sau khi bạn đóng tài khoản, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường liên kết qua email để bạn có thể kích hoạt lại tài khoản trong vòng 7 ngày.

Sau 7 ngày đó, bạn không thể kích hoạt lại tài khoản của mình và quá trình xóa dữ liệu của bạn sẽ được bắt đầu. Bạn có thể tạo một tài khoản mới bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cùng địa chỉ email để tạo tài khoản mới sau 14 ngày kể từ ngày đóng tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?