Sắp xếp và lọc

Sắp xếp và lọc để xem các danh sách nhạc và podcast dễ dàng hơn.

Bộ lọc giúp bạn tìm một danh sách cụ thể hoặc chỉ hiển thị nội dung tải xuống.

Tính năng Sắp xếp giúp bạn xem danh sách theo một thứ tự cụ thể, ví dụ:

  • Mới phát gần đây
  • Mới thêm gần đây
  • Theo thứ tự bảng chữ cái

Lưu ý: Tùy chọn sắp xếp và bộ lọc sẽ khác nhau tùy theo nội dung bạn sắp xếp.

Chọn thiết bị bên dưới để biết cách sắp xếp và lọc.

Đặt thứ tự tùy chỉnh

Bạn cần dùng ứng dụng máy tính để đặt thứ tự tùy chỉnh. Tuy nhiên, thứ tự này cũng hiển thị trên tất cả thiết bị.

Bạn có thể đặt thứ tự tùy chỉnh cho:

  • Các bài hát trong danh sách phát bạn đã tạo
  • Cách liệt kê tất cả danh sách phát của bạn

Bạn chỉ cần kéo và thả nội dung vào vị trí bạn muốn.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?