Đang phát

Điều khiển nội dung phát bằng thanh Đang phát ở cuối ứng dụng. 

Mẹo: Trên thiết bị di động, hãy tìm thanh Đang phát ngay phía trên thanh trình đơn. Nhấn vào thanh này để xem ở màn hình lớn hơn. 

Bạn có thể phát, tạm dừng và chuyển bài hát. Bạn cũng có thể:

 

Thích / Không thích

Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bạn để cải thiện các đề xuất dành cho bạn. 

Khi bạn thích một nội dung, nội dung đó cũng sẽ được lưu vào Thư viện. 

Phát ngẫu nhiên

Xáo trộn thứ tự của nội dung đang phát.

Lặp lại album, danh sách phát hoặc bài hát

Bắt đầu lại khi phát hết bài hát!

Nhấn hai lần để lặp lại một bài hát.

Danh sách chờ phát

Xem và kiểm soát nội dung sẽ phát tiếp theo.

Phát trên thiết bị khác

Bằng Spotify Connect.

Bạn không thấy một lựa chọn? 

Trong chế độ xem Đang phát, hãy nhấn vào biểu tượng  (iPhone) /  (Android) để tìm thêm các lựa chọn.

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng 8, 2021

Bài viết này có hữu ích không?