Phát ngẫu nhiên

Phát ngẫu nhiên danh sách phát, album hoặc hồ sơ nghệ sĩ bất kỳ để xáo trộn nội dung sẽ phát tiếp theo.

Thích hợp cho các danh sách phát dài, nghe nhạc ngẫu hứng hoặc chỉ đơn giản là khi bạn không muốn nghe theo thứ tự.

Ngoài chế độ Phát ngẫu nhiên, tôi có thể nghe nhạc theo cách nào khác không?

Nếu dùng gói Premium, bạn có thể nghe nội dung bạn thích bất cứ lúc nào, nghe ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự.

Bạn không có Premium?

Nếu đang sử dụng dịch vụ miễn phí, bạn chỉ có thể phát ngẫu nhiên các bản nhạc trên một số danh sách phát Spotify nhất định, chẳng hạn như các danh sách phát dành cho bạn.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?