Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Phát ngẫu nhiên

Có 2 cách để phát ngẫu nhiên.

Trộn bài

Phát ngẫu nhiên danh sách phát, album hoặc hồ sơ nghệ sĩ bất kỳ để xáo trộn nội dung sẽ phát tiếp theo.

Trộn bài thông minh

Đối với: Thiết bị di động (chỉ dành cho gói Premium)

Khi bạn phát ngẫu nhiên danh sách phát, album hoặc nghệ sĩ bất kỳ, chúng tôi cũng sẽ thêm bài hát mà chúng tôi cho rằng sẽ phù hợp với nội dung đó.

Bạn có thể nghe bằng chế độ Phát ngẫu nhiên/Trộn bài thông minh hoặc không.

  1. Chuyển đến thanh Đang phá ở cuối màn hình hoặc mở danh sách phát bất kỳ.
    Lưu ý: Trên máy tính bảng, hãy nhấn vào ảnh bìa album trong trình đơn bên.
  2. Tìm biểu tượng Phát ngẫu nhiên rồi nhấn vào biểu tượng.
  • Trộn bài Chế độ Phát ngẫu nhiên đang tắt – phát nhạc theo thứ tự
  • Phát ngẫu nhiên đang hoạt động Chế độ Phát ngẫu nhiên đang bật – phát nhạc ngẫu nhiên
  • Trộn bài thông minh đang hoạt động Chế độ Trộn bài thông minh đang bật – phát nhạc và nội dung đề xuất dành riêng cho bạn một cách ngẫu nhiên

Bạn không có Premium?

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ miễn phí của chúng tôi, chế độ Phát ngẫu nhiên sẽ luôn bật.

Lưu ý: Trên máy tính bảng và máy tính, một số danh sách phát Spotify nhất định, chẳng hạn như những danh sách phát dành riêng cho bạn cho phép bạn nghe mà không có Phát ngẫu nhiên.

Hãy nâng cấp lên gói Premium để hoàn toàn điều khiển nhạc theo ý muốn.

Bài viết này có hữu ích không?