Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Phím tắt

Phím tắt giúp bạn sử dụng Spotify dễ dàng hơn.

  1. Trên máy tính, mở ứng dụng Spotify hoặc trình phát trên web.
  2. Nhấn đồng thời một trong các tổ hợp phím này trên bàn phím:
  • Mac: Command-Mac-ButtonBackslash button ; Command-Mac-ButtonQuestion-Mark-Button ; Shift buttonBackslash button ; Shift buttonQuestion-Mark-Button
  • Windows: Ctrl-Windows buttonBackslash button ; Ctrl-Windows buttonQuestion-Mark-Button ; Shift buttonBackslash button ; Shift buttonQuestion-Mark-Button

Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách tất cả các phím tắt.

Bài viết này có hữu ích không?