Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Thư viện

Bạn có thể lưu mọi nội dung bạn thích trong Thư viện để truy cập nhanh.

Bài hát đã thích

Trong Thư viện , hãy tìm Bài hát đã thích trong Danh sách phát.

Lưu ý: Khi lưu một album hoặc nghệ sĩ, bạn sẽ không tự động lưu tất cả các bài hát liên quan. Tương tự như vậy, bạn sẽ không tự động lưu cả album hay nghệ sĩ khi nhấn nút lưu một bài hát.

Sắp xếp và lọc Thư viện

Bạn có thể chọn bộ lọc ở trên cùng hoặc tìm trong bộ sưu tập của mình.

Xem cách sắp xếp và lọc Thư viện trên thiết bị của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?