Phím tắt

Phím tắt giúp bạn sử dụng Spotify dễ dàng hơn.

  1. Trên máy tính, mở ứng dụng Spotify hoặc trình phát trên web.
  2. Nhấn đồng thời một trong các tổ hợp phím này trên bàn phím:
  • Mac: CMD+/; CMD+?; Shift+/; Shift+?
  • Windows: CTRL+/; CTRL+?; Shift+/; Shift+?

Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách tất cả các phím tắt.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?