Spotify Connect

Với Spotify Connect, bạn có thể sử dụng một thiết bị để điều khiển từ xa nội dung phát trên thiết bị khác.

Để sử dụng Spotify Connect, hãy đảm bảo:

  • Tất cả các thiết bị kết nối với cùng một mạng Wi-Fi
  • Ứng dụng Spotify đã được cập nhật
  • Phần mềm trên tất cả các thiết bị đều đã được cập nhật

Hãy kiểm tra thông tin với nhà sản xuất để biết các thiết bị tương thích.

Cách trên không hiệu quả?

  • Khởi động lại ứng dụng Spotify
  • Đóng bất kỳ ứng dụng nào khác mà bạn không sử dụng
  • Khởi động lại thiết bị
  • Khởi động lại mạng Wi-Fi
  • Nếu có thể, hãy thử kết nối với mạng Wi-Fi khác
  • Nếu Connect không hoạt động trên Android TV – Đảm bảo bạn cho phép Spotify hiển thị trên các ứng dụng khác. Chuyển đến phần Settings > Apps > Special app access > Display over other apps (Cài đặt > Ứng dụng > Quyền truy cập đặc biệt của ứng dụng > Hiển thị trên các ứng dụng khác)

Bạn không nhận ra thiết bị?

Bạn có thể đã để tài khoản của mình ở trạng thái đăng nhập trên thiết bị của người khác. Nếu bạn không có quyền truy cập vào thiết bị đó, hãy yêu cầu chủ sở hữu thiết bị đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng xuất ở mọi nơi trên trang tài khoản của mình. Để tăng cường khả năng bảo mật, hãy đặt lại mật khẩu của bạn.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?