Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Spotify Connect

Với Spotify Connect, bạn có thể sử dụng một thiết bị để điều khiển từ xa nội dung phát trên thiết bị khác.

Để kiểm tra xem thiết bị của bạn có tương thích với Spotify Connect hay không, hãy xem trang Spotify Listen Everywhere hoặc kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị.

Sử dụng Spotify Connect

Khi kết nối với loa lần đầu tiên, mọi thiết bị đều phải kết nối với cùng một mạngWiFi.

 1. Mở Spotify và phát nội dung bất kỳ.
 2. Nhấn vào biểu tượng Kết nối thiết bị ở cuối màn hình.
 3. Chọn thiết bị bạn muốn phát nội dung trên đó.

Lưu ý: Nếu tạm dừng phát quá 10 phút, có thể bạn phải kết nối lại.

Bạn không thấy thiết bị của mình?

 • Nếu bạn thấy nhiều thiết bị có cùng tên (ví dụ: iPhone), hãy thử kết nối lần lượt với từng thiết bị.
 • Thử đăng nhập vào thiết bị bằng thông tin đăng nhập Spotify của bạn. Bạn sẽ thấy thiết bị trong ứng dụng Spotify ngay cả khi thiết bị đó không kết nối với cùng một mạng WiFi.
 • [Di động] Tắt tùy chọn Chỉ hiển thị thiết bị cục bộ trong phần Cài đặt > Thiết bị trên ứng dụng Spotify dành cho thiết bị di động. Khi đó, ứng dụng sẽ tìm thấy các thiết bị không kết nối với mạng WiFi của bạn.
 • [Trình phát trên web] Trên trình phát trên web, bạn chỉ có thể sử dụng các thiết bị mình đã đăng nhập hoặc những thiết bị Google Cast kết nối với mạng hiện tại của bạn (nếu sử dụng Chrome). Nếu thiết bị của bạn không hiển thị, hãy thử dùng ứng dụng Spotify.
 • [iPhone] Đảm bảo bạn cấp cho Spotify quyền truy cập vào mạng cục bộ của mình. Chuyển đến phần Phone Settings > Spotify > Local Network (Cài đặt iPhone > Spotify > Mạng cục bộ) rồi gạt nút chuyển sang vị trí bật.

Kết nối không hoạt động?

 • Khởi động lại ứng dụng Spotify.
 • Khởi động lại loa, màn hình thông minh, v.v.
 • Khởi động lại thiết bị đang chạy ứng dụng Spotify.
 • Đảm bảo ứng dụng Spotify đã được cập nhật.
 • Đảm bảo tất cả phần mềm trên thiết bị đều đã được cập nhật.
 • Thử kết nối các thiết bị với cùng một mạng WiFi.
 • Khởi động lại mạng WiFi của bạn hoặc kết nối với mạng WiFi khác.
 • [Android TV] Cho phép Spotify hiển thị trên các ứng dụng khác. Chuyển đến phần TV Settings > Apps > Special app access > Display over other apps (Cài đặt TV > Ứng dụng > Quyền truy cập đặc biệt của ứng dụng > Hiển thị trên các ứng dụng khác).

Bạn không nhận ra thiết bị?

Bạn có thể đã để tài khoản của mình ở trạng thái đăng nhập trên thiết bị của người khác. Nếu bạn không có quyền truy cập vào thiết bị đó, hãy yêu cầu chủ sở hữu thiết bị đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể:

 • Xóa thiết bị khỏi danh sách để tránh kết nối nhầm với thiết bị: nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh thiết bị bạn muốn xóa > nhấp vào Xóa thiết bị.
 • Hủy liên kết tài khoản Spotify của bạn khỏi ứng dụng của nhà sản xuất, chẳng hạn như Amazon Alexa.
 • Đăng xuất ở mọi nơi trên trang tài khoản của bạn. Để tăng cường khả năng bảo mật, hãy đặt lại mật khẩu.

Bài viết này có hữu ích không?