Spotify Connect

Với Spotify Connect, bạn có thể dùng ứng dụng Spotify làm điều khiển từ xa để nghe nhạc trên loa, TV và các thiết bị khác.

Kiểm tra Spotify Everywhere để biết các thiết bị tương thích. Nếu bạn không thấy thiết bị của mình trong danh sách đó, hãy hỏi nhà sản xuất.

Bắt đầu

Đầu tiên, hãy đảm bảo:

 • Tất cả các thiết bị đều kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
 • Ứng dụng Spotify cập nhật.
 • Phần mềm trên tất cả các thiết bị đã cập nhật. Nếu bạn không biết, hãy hỏi nhà sản xuất thiết bị để biết cách cập nhật phần mềm cho phiên bản. 

Bây giờ, hãy chọn thiết bị có ứng dụng: 

 1. Mở Spotify và phát nội dung bất kỳ.
 2. Nhấp vào Kết nối với một thiết bị  ở góc dưới cùng bên phải.
 3. Chọn thiết bị bạn muốn phát trên đó.

Lưu ý: Nếu tạm dừng quá 10 phút, bạn có thể cần phải kết nối lại.

 1. Mở Spotify và phát nội dung bất kỳ.
 2. Nhấn vào  ở cuối màn hình.
 3. Nhấn vào thiết bị bạn muốn phát trên đó.

Lưu ý: Nếu tạm dừng quá 10 phút, bạn có thể cần phải kết nối lại.

Bạn không nhìn thấy thiết bị bạn muốn trong danh sách thiết bị?

 • Nếu bạn dùng iPhone hoặc iPad, hãy đảm bảo rằng Spotify có quyền truy cập vào mạng cục bộ của bạn. Hãy kiểm tra tại mục Spotify trong phần Cài đặt của iPhone/iPad.
 • Để tìm thiết bị trên kết nối Internet khác, hãy tắt tùy chọn Chỉ hiển thị thiết bị cục bộ:
 1. Nhấn vào Trang chủ .
 2. Nhấn vào Cài đặt .
 3. Nhấn vào Thiết bị.
 4. Tắt Chỉ hiển thị các thiết bị cục bộ và thử Kết nối lại.

Để có thêm sự trợ giúp về cách kết nối Spotify với các thiết bị khác, hãy xem:

Lần cập nhật gần đây nhất: 26 Tháng 11, 2020

Bài viết này có hữu ích không?