Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Nghe riêng tư

Hoạt động của bạn bè là một tính năng trên máy tính cho bạn biết nội dung bạn bè đang nghe và cho bạn bè biết nội dung bạn đang nghe.

Nếu không muốn tạm dừng Hoạt động nghe, bạn có thể bắt đầu Chế độ nghe riêng tư.

Chọn thiết bị của bạn để biết cách bật và tắt Chế độ nghe riêng tư.

Bài viết này có hữu ích không?