Nghe riêng tư

Theo mặc định, bất cứ ai theo dõi bạn trên Spotify đều có thể biết nội dung mà bạn đang nghe thông qua phần Hoạt động của bạn bè.

Nếu không muốn người khác biết được nội dung mình đang nghe, bạn có thể bắt đầu Chế độ nghe riêng tư.

Lưu ý: Mọi nội dung mà bạn nghe ở Chế độ nghe riêng tư có thể không ảnh hưởng đến đề xuất nhạc của bạn, ví dụ như Discover Weekly.

Chọn thiết bị của bạn để biết cách bật và tắt Chế độ nghe riêng tư.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?