Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Xuất bản danh sách phát

Bạn có thể chọn các danh sách phát hiển thị trên hồ sơ của mình.

Với những danh sách phát không hiển thị trên hồ sơ của bạn, hãy lưu ý:

  • Nếu bạn chia sẻ những danh sách phát này, người nhận có thể phát nhạc, theo dõi và chia sẻ cho những người khác.
  • Những người theo dõi danh sách phát có thể hiển thị chúng trên hồ sơ của họ.
  • Nếu danh sách phát đang ở chế độ cộng tác thì bất cứ người nhận nào cũng có thể chỉnh sửa.

Chọn thiết bị của bạn để tìm hiểu cách thêm hoặc xóa danh sách phát trên hồ sơ.

Ẩn danh sách phát mới khỏi hồ sơ của bạn theo mặc định

Theo mặc định, danh sách phát bạn tạo xuất hiện trên hồ sơ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tùy chọn này bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Bạn cần dùng ứng dụng dành cho máy tính để đặt chế độ cài đặt mặc định, nhưng chế độ đó sẽ áp dụng cho tất cả các thiết bị.

  1. Trong ứng dụng dành cho máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng  ở trên cùng rồi chọn Cài đặt.
  2. Trong phần Mạng xã hội, hãy bật/tắt tùy chọn Đăng tải danh sách phát mới trên hồ sơ của tôi.

Tải ứng dụng cho máy tính xuống

Chia sẻ danh sách phát riêng tư

Đối với: Thiết bị di động

Làm theo các bước sau để chia sẻ danh sách phát riêng tư của bạn với bạn bè.

  1. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ngang (iOS) / 3 dấu chấm dọc (Android) ở đầu danh sách phát.
  2. Chọn Chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ:
  • Đến ứng dụng mạng xã hội hoặc nhắn tin
  • Bằng cách sao chép đường liên kết

Lưu ý: Bạn bè có thể sử dụng mỗi đường liên kết được chia sẻ trong 7 ngày.

Bài viết này có hữu ích không?