Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Danh sách chờ phát

Xem và sắp xếp nội dung sẽ phát tiếp theo bằng Danh sách chờ phát.

Chọn thiết bị của bạn để biết cách tìm và chỉnh sửa danh sách chờ.

Bài viết này có hữu ích không?