Tìm kiếm

Tìm nội dung mà bạn cần tìm bằng tính năng Tìm kiếm, bao gồm:

 • Bài hát
 • Album
 • Nghệ sĩ
 • Playlist
 • Podcast
 • Thể loại
 • Tâm trạng
 • Hồ sơ

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm RadioBuổi biểu diễn.

Tìm lời bài hát

Nếu bạn không biết tên bài hát, hãy tìm ít nhất 3 từ trong lời bài hát đó. Bài hát có những từ đó sẽ được gắn thẻ Có trong lời bài hát trong kết quả.

Tìm kiếm nâng cao

Nhập cụm từ tìm kiếm của bạn trong dấu ngoặc kép "" để thu hẹp kết quả tìm kiếm về kết quả khớp chính xác, ví dụ: "Let’s Dance".

Bạn cũng có thể nhập bất kỳ nội dung nào sau đây trước cụm từ tìm kiếm để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Thẻ tìm kiếm

Ví dụ

Mô tả

year:

year:1969
year:1978-1984

Hiển thị nhạc từ năm cụ thể. Bạn cũng có thể nhập một khoảng năm.

genre:

genre:rock

Hiển thị nhạc theo thể loại khớp với từ khóa.

label:

label:domino

Hiển thị nhạc do hãng thu âm phát hành khớp với từ khóa.

Loại trừ hoặc thêm các cụm từ tìm kiếm

Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm bằng AND và NOT. Ví dụ:

 • Kyuss AND Green – Hiển thị kết quả tìm kiếm có từ khóa "Kyuss" và "Green"
 • Metallica NOT Anger – Hiển thị tất cả các bản nhạc của Metallica trừ từ khóa "Anger"

Mẹo: Bạn cũng có thể dùng + hoặc - thay cho AND hoặc NOT.

Kết hợp các cách tìm kiếm

Dùng kết hợp các tùy chọn tìm kiếm nâng cao để tìm chính xác nội dung bạn muốn.

 • Tìm kiếm một khoảng năm trừ một số năm – year:1989-2013 NOT year:1993
 • Tìm nhạc theo thể loại và năm - genre:metal AND year:1982

Tìm kiếm nâng cao


Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?