Spotify Radio

Nhận được một tuyển tập các bài hát dựa trên nghệ sĩ, album, danh sách phát hoặc bài hát với Spotify Radio. Danh sách phát này cũng được cập nhật để luôn mới mẻ.

Rất phù hợp khi bạn không biết nghe gì và để giúp tâm trạng thoải mái.

  1. Chuyển đến nghệ sĩ, album, danh sách phát hoặc bài hát bất kỳ.
  2. Chọn biểu tượng Biểu tượng 3 dấu chấm ngang hoặc Biểu tượng 3 dấu chấm dọc.
  3. Chọn Chuyển đến radio.

Lưu đài phát radio

Hãy thích Biểu tượng Thích một Radio theo nghệ sĩ, Radio theo album hoặc Radio theo bài hát để lưu radio đó vào Thư viện, trong phần Danh sách phát.

Nếu dùng gói Premium, bạn cũng có thể tải nội dung này xuống.

Lưu ý: Bạn không thể lưu hoặc tải Radio theo danh sách phát xuống.

Các bài liên quan

Bài viết này có hữu ích không?