Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Không thể phát ở nước ngoài

Bạn có thể dùng tài khoản Spotify miễn phí ở quốc gia hoặc khu vực khác với nơi bạn đăng ký tài khoản trong tối đa 14 ngày.

Sau đó, bạn sẽ không thể phát bất kỳ nội dung nào. Để tiếp tục sử dụng tài khoản của mình, bạn cần dùng Premium hoặc thay đổi chế độ cài đặt tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?