Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Spotify trên các ứng dụng khác

Liên kết Spotify với các ứng dụng khác để nghe nhạc của bạn ở nhiều nơi hơn.

Chúng tôi không thể cập nhật tất cả các ứng dụng mà bạn có thể liên kết. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các bản nhạc để nghe khi chạy thông qua ứng dụng Runkeeper hoặc xem thể loại nhạc mà đối tượng tiềm năng trên Tinder thưởng thức.

Lưu ý: Tài khoản Spotify của bạn sẽ không bao giờ liên kết với ứng dụng bên thứ ba nếu chưa có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Đăng nhập để xem ứng dụng nào có quyền truy cập vào Spotify của bạn

Xóa quyền truy cập của một ứng dụng

  1. Đăng nhập vào trang Ứng dụng.
  2. Nhấp vào XÓA QUYỀN TRUY CẬP trên bất kỳ ứng dụng nào.
Bài viết này có hữu ích không?