Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Trợ giúp về đăng nhập bằng số điện thoại

Đăng ký bằng số điện thoại có nghĩa là bạn sẽ đăng nhập bằng một mã chúng tôi gửi qua tin nhắn cho bạn. Do đó, bạn không cần ghi nhớ mật khẩu.

Đăng ký bằng số điện thoại

Bạn không thể đăng nhập bằng số điện thoại?

Nếu thấy thông báo "Thử lại", thì có thể bạn đã nhập sai số điện thoại. Hãy kiểm tra số điện thoại rồi thử lại.

Nếu mã xác minh đó không hoạt động, hãy kiểm tra số điện thoại rồi thử lại, hoặc nhập lại số điện thoại để tạo một mã mới.

Lưu ý: Có vài cách để đăng ký, ví dụ: bằng email, số điện thoại, tài khoản Facebook, Apple hoặc Google. Thử đăng nhập bằng những cách này để tìm tài khoản của bạn.

Bạn không nhận được mã xác minh?

Nếu sóng điện thoại của bạn yếu thì bạn có thể phải chờ vài phút.

Nếu bạn đã chờ một lúc rồi mà vẫn chưa nhận được mã, hãy tạo mã mới bằng cách nhập lại số điện thoại. Bạn nhớ nhập chính xác số điện thoại.

Đăng nhập vào ứng dụng trên máy tính

Lưu ý: Bạn không thể dùng số điện thoại để đăng nhập vào ứng dụng cho máy tính. Hãy tạo mật khẩu cho Spotify để đăng nhập bằng địa chỉ email:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản bằng số điện thoại của bạn.
  2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ rồi thêm một địa chỉ email vào tài khoản của bạn.
  3. Dùng địa chỉ email của bạn để tạo mật khẩu.
Bài viết này có hữu ích không?