Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Kiểm tra phiên bản ứng dụng Spotify

Nếu bạn liên hệ với một trong các kênh Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp trong Cộng đồng Spotify, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận phiên bản ứng dụng Spotify mà bạn đang sử dụng nhằm giúp bạn khắc phục sự cố.

Trước khi bạn liên hệ hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, hãy cập nhật Spotify để đảm bảo bạn có phiên bản ứng dụng mới nhất. Sau khi cập nhật, hãy làm theo các bước dưới đây để kiểm tra phiên bản chính xác của ứng dụng đang chạy trên thiết bị của bạn:

Bài viết này có hữu ích không?