Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Cài đặt lại Spotify

Cài đặt lại ứng dụng để khắc phục các sự cố kỹ thuật thường gặp và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn cập nhật. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố, hãy xem phần Không thể phát Spotify.

Lưu ý: Bạn cần tải lại tất cả nhạc và podcast đã tải xuống sau khi cài đặt lại ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?