Hãy xem phần trợ giúp Twitter hoặc Facebook của chúng tôi:

TwitterFacebook

Spotify trên Sonos

Tìm và phát nhạc yêu thích với Spotify và Sonos.

Điều khiển giai điệu bằng ứng dụng Spotify, ứng dụng Sonos hoặc bằng giọng nói với Alexa.

Bạn cũng có thể điều khiển từ xa bằng Spotify Connect hoặc Apple Airplay.

Thêm Spotify vào Sonos

 1. Tải xuống và mở ứng dụng Sonos.
 2. Nhấn vào More (Thêm), sau đó nhấn vào Add Music Services (Thêm dịch vụ âm nhạc).
 3. Chọn Spotify rồi chọn Add Account (Thêm tài khoản).
 4. Đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn.

Tải ứng dụng Sonos xuống

 1. Tải xuống và mở ứng dụng Sonos. 
 2. Nhấp vào Add Music Services (Thêm dịch vụ âm nhạc) ở bên phải rồi chọn Spotify.
 3. Nhấp vào Next (Tiếp theo) rồi nhấp vào Add Account (Thêm tài khoản).
 4. Đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn.

Tải ứng dụng Sonos xuống

Xóa Sonos

 1. Mở ứng dụng Sonos.
 2. Nhấn vào More (Thêm) rồi chọn Settings (Cài đặt).  
 3. Nhấn vào My Services (Dịch vụ của tôi) rồi chọn Spotify.
 4. Nhấn vào Remove Account (Xóa tài khoản).
 1. Mở ứng dụng Sonos.
 2. Nhấp vào Manage (Quản lý) rồi nhấp vào Service Settings (Cài đặt dịch vụ).
 3. Chọn Spotify rồi nhấp vào nút dấu trừ (-).

Bạn cần trợ giúp?

Hãy truy cập vào trang hỗ trợ của Sonos.

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng 8, 2021

Bài viết này có hữu ích không?