Quản lý tài khoản Spotify của bạn một cách dễ dàng

Thông tin, khoản thanh toán và quyền riêng tư ở cùng một nơi.

Spotify trên các thiết bị của Google

Sử dụng lệnh thoại để điều khiển nội dung phát với Google Home và Google Nest.

Liên kết Spotify với Google

Lưu ý: Đảm bảo thiết bị di động và thiết bị Google của bạn kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi.

 1. Tải xuống và mở ứng dụng Google Home.
 2. Nhấn vào Tài khoản ở trên cùng bên phải.
 3. Kiểm tra để đảm bảo rằng Tài khoản Google hiển thị là tài khoản được liên kết với thiết bị Google Home hoặc Google Nest của bạn. Để chuyển đổi tài khoản, hãy nhấn vào tài khoản khác hoặc Thêm tài khoản khác.
 4. Quay lại màn hình chính, nhấn vào biểu tượng + ở trên cùng bên trái, sau đó nhấn vào Nhạc và âm thanh.
 5. Chọn Spotify rồi nhấn vào Liên kết tài khoản, sau đó nhấn vào Đăng nhập vào Spotify.

Bây giờ, bạn chỉ cần yêu cầu Google phát nội dung bất kỳ, ví dụ: "OK Google, phát Discover Weekly".

Mẹo: Bạn cũng có thể điều khiển ứng dụng Spotify trên Android bằng Trợ lý Google.

Tìm lệnh thoại trên trang hỗ trợ của Google.

Đặt Spotify làm trình phát nhạc mặc định

Khi làm vậy, bạn sẽ không cần nói "on Spotify" (trên Spotify) ở cuối lệnh thoại.

Khi yêu cầu Google Home phát nhạc, bạn sẽ nhận được tùy chọn để thực hiện việc này. Bạn chỉ cần nói "có" để đồng ý.

Để đặt Spotify làm trình phát nhạc mặc định theo cách thủ công, hãy làm như sau:

 1. Trong ứng dụng Google Home, nhấn vào Tài khoản ở trên cùng bên phải.
 2. Nhấn vào Cài đặt.
 3. Nhấn vào Nhạc trong phần dịch vụ.
 4. Chọn Spotify để đặt ứng dụng này làm trình phát nhạc mặc định cho Google Home.

Thêm nhiều tài khoản Spotify

Bạn có thể sử dụng Google Voice Match để thêm nhiều tài khoản Google hơn vào thiết bị, nhờ đó có thể liên kết với nhiều tài khoản Spotify hơn.

Hoặc, để chuyển đổi tài khoản, hãy hủy liên kết tài khoản Spotify hiện tại:

 1. Trong ứng dụng Google Home, nhấn vào Tài khoản ở trên cùng bên phải.
 2. Nhấn vào Cài đặt.
 3. Nhấn vào Nhạc trong phần dịch vụ.
 4. Nhấn vào HỦY LIÊN KẾT.
 5. Liên kết tài khoản Spotify mới.

Bài viết này có hữu ích không?