Hãy xem phần trợ giúp Twitter hoặc Facebook của chúng tôi:

TwitterFacebook

Spotify trên các thiết bị có Alexa

Đối với: Gói Premium

Dùng lệnh thoại để điều khiển nội dung phát bằng Amazon Alexa.

Các thiết bị được hỗ trợ

 • Amazon Echo
 • Amazon Echo Dot
 • Facebook Portal/Portal+
 • Tất cả thiết bị phát nhạc của Sonos

Liên kết Spotify với Alexa

 1. Tải xuống và mở ứng dụng Alexa.
 2. Nhấn vào trình đơn ở góc trên cùng bên trái.
 3. Nhấn vào Settings (Cài đặt) rồi chọn Music (Nhạc).
 4. Chọn Spotify rồi chọn Link account to Alexa (Liên kết tài khoản với Alexa).
 5. Đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn.

Đặt Spotify làm trình phát nhạc mặc định 

Khi làm vậy, bạn sẽ không cần nói "on Spotify" (trên Spotify) ở cuối lệnh thoại:

 1. Trong ứng dụng Alexa, hãy nhấn vào trình đơn ở góc trên cùng bên trái.
 2. Nhấn vào Settings (Cài đặt) rồi chọn Music (Nhạc).
 3. Nhấn vào Choose default music services (Chọn dịch vụ âm nhạc mặc định).
 4. Chọn Spotify rồi nhấn vào DONE (XONG).

  Bây giờ, bạn chỉ cần yêu cầu Alexa phát nội dung bất kỳ, ví dụ: "Alexa, play Discover Weekly" (Alexa, phát Discover Weekly).

  Để biết thêm thông tin và những lệnh thoại bạn có thể sử dụng, hãy xem trang web trợ giúp của Amazon.

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng 8, 2021

Bài viết này có hữu ích không?